Prolimes

Technologie

Praca dla różnych organizacji z różnymi rozwiązaniami, w odmiennych zestawach wymagań, umożliwiła nam zbudowanie bazy technologicznej, którą możemy efektywnie wykorzystać w projektach naszych klientów. Wybór odpowiedniego produktu już w fazie przygotowania projektu stanowi solidne podwaliny dla udanego wdrożenia.

IDM - Technologies

W zakresie rozwiązań klasy IAM i IGA oferujemy wiedzę i doświadczenia dla rozwiązań zarówno chmurowych jak i on premise.

Z kolei dla projektów gdzie kluczowe jest zarządzanie dostępem oferujemy szereg rozwiązań od zarządzania poprzez role do systemów menadżera haseł.