Prolimes

Jak działamy

Projekty IDM/IGA to działania informatyczne o najwyższym poziomie skomplikowania. Podczas przygotowania i prowadzenie tych projektów niezwykle łatwo popełnić jest błąd, który zaowocuje nie tylko zwiększeniem poziomu inwestycji ale również przedłuży ją w czasie. Nasze kompetencje i wiedza uzyskana podczas wdrożeń pozwala nam na identyfikowanie i zażegnywanie ryzyka.

Idm - Jak działamy

Zależnie od potrzeb klienta wykorzystujemy wachlarz umiejętności nabyty podczas licznych wdrożeń:

  • Oceniamy cele biznesowe.
  • Analizujemy obecny stan bezpieczeństwa. Badamy istniejące procedury i polityki
  • Wychodzimy od potrzeb użytkowników.
  • Rzetelnie oceniamy gotowość organizacja do zakończonego sukcesem wdrożenia IDM-a
  • Sprawdzamy kompatybilność infrastruktury technicznej
  • Sprawdzamy zgodność z przepisami
  • Szanujemy kulturę organizacyjna
  • Wprawnie planujemy i zarządzamy projektami