Prolimes

Dlaczego IDM

Najczęstszym motorem uruchomienia w organizacji programu wdrożenia rozwiązania klasy IAM, IGA czy PAM są zewnętrzne regulacje, które wymagają od naszych Klientów sprawnego i efektywnego zaadresowania wymagań bezpieczeństwa informatycznego. Nadrzędny cel jaki za tym stoi to ochrona najcenniejszych aktywów każdej firmy czyli danych jej klientów.

Dlaczego IDM

Wiele firm postrzega system do zarządzania tożsamością – często zwany IDM, jako system do składania i zatwierdzania wniosków o dostępy do aplikacji biznesowych, systemów IT dla swoich pracowników lub współpracowników zewnętrznych. Z punktu widzenia nazewnictwa wraz upływem czasu systemy klasy IDM zostały wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności i z nazwy IDM przekształciły się w IAM, a następnie w IGA (o różnicach możesz się dowiedzieć  tutaj).  Możliwość samego składania wniosków, czy synchronizowania danych pomiędzy systemami IT,  nie jest jednak najważniejszą cechą działania systemu klasy Identity Governance and Administration (IGA). Podstawowym zbiorem funkcjonalności takiego systemu jest zapewnienie rozliczalności z przydzielonych pracownikowi dostępów wynikających z funkcji jaką pracownik pełni w organizacji, oraz prezentowanie aktualnego stanu przypisanych uprawnień w systemach zintegrowanych z system IGA. Krótko mówiąc System IGA pozwala na zarządzanie cyfrową tożsamością pracownika w kontekście realizacji wymagań audytowych i zapewnienia zgodności z regulacjami.